مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث

منظور از رضایت شغلی، میزان احساس و نگرش مثبتی است که افراد نسبت به شغل خود دارند. تجربه نشان داده وقتی افراد از شغل خود راضی هستند، مشارکت و بهره‌وری آنان افزایش یافته و درنتیجه شرکت کارایی بیشتری خواهند داشت. مدیران منابع انسانی برای درک سطح رضایت کارکنان می‌توانند از پرسشنامه رضایت شغلی استفاده کنند.…

نمونه پایاننامه مدیریت

نمونه پایاننامه مدیریت نمونه پایاننامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا…

نمونه پروژه

نمونه پایان نامه

نمونه پایان نامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس…

نگارش پایان نامه مدیریت

نگارش پایاننامه مدیریت

بی‌شک سخت ترین مراحل دوران تحصیل برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، نگارش پایان نامه می‌باشد. در فرایند پایان نامه نویسی، انتخاب موضوع و تهیه پروپوزال با دشواری های بسیاری همراه است. امکان استفاده از پایان نامه های برتر می تواند ایده‌های خوبی را برای تسهیل فرایند نگارش پایان نامه ایجاد کند.

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی

موضوع پایاننامه مدیریت منابع انسانی موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه مدیریت منابع انسانی در مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های…

مشاوره در آموزش انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت

از ویژگی های اساسی عصر مدرن ما ایجاد، توسعه و گسترش روز افزون سازمان ها، موسسات گوناگون و شرکت های ریز و درشت است و ناگفته مشخص است که در نقش مدیریت در اداره ی آنها بسیار حیاتی است. هیچ سازمان و نهاد یا حتی گروه کوچکی بدون داشتن مدیریت کار آمد نمی تواند به…