علوم تربیتی

پرسشنامه تاب آوری

در پرسشنامه تاب آوری جنبه‌های انعطاف‌پذیری روحی و روانی، الگوهای فکری و رفتاری فرد که بر توانایی آن‌ها در ارائه پاسخ مثبت به مشکلات و چالش‌ها تأثیر می گذارد، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. از این ابزار می‌توان در طیف وسیعی از فعالیت‌ها نظیر مدیریت استعدادها، کارگاه‌های آموزشی خودسازی، مدیریت و توسعه کارآیی، تغییر…

دانلود رایگان پرسشنامه

در این پست از موسسه حکیم، لینک دانلود رایگان پرسشنامه های مختلف در رشته‌های روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی گردآوری شده و در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار داده شده است. دانشجویان می‌توانند از این پرسشنامه‌ها برای انجام تحقیقات دانشجویی، نگارش مقاله و پایان نامه خود استفاده کنند. پرسشنامه‌های موجود در رشته‌های مختلف هر پرسشنامه‌ای…

نمونه پروژه

نمونه پایان نامه

نمونه پایان نامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس…

دپارتمان علوم انسانی

دپارتمان علوم انسانی شامل پایاننامه های زیر است: پایاننامه رشته حقوق پایاننامه رشته مدیریت پایاننامه رشته حسابداری تحلیل آماری پایاننامه پایاننامه رشته علوم سیاسی پایاننامه رشته علوم تربیتی پایاننامه رشته جغرافیا -برنامه ریزی شهری پایاننامه رشته روانشناسی پایاننامه رشته زبان و ادبیات فارسی پایاننامه رشته تاریخ پایاننامه رشته کتابداری پایاننامه رشته گردشگری و توریسم پایاننامه…

نمونه پایاننامه کارشناس ارشد علوم تربیتی

نمونه پایاننامه کارشناس ارشد علوم تربیتی موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد کارشناس ارشد علوم تربیتی به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده…

پایان نامه مدیریت آموزشی

پروپوزال و پایاننامه مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی در ارتباط با مسائل مرتبط با امور آموزشی نظیربرنامه ریزی آموزشی، سازماندهی، هدایت و رهبری، وسایل،محتواها و روش هایی آموزشی، مشاوره و راهنمایی و سرانجام ارزشیابی بحث می کند.

نمونه پایاننامه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

نمونه پایاننامه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نمونه پایاننامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نمونه پایاننامه مدیریت آموزشی موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به…

موضوع پایاننامه ارشد تكنولوژی آموزشی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش  تكنولوژی آموزشی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه ارشد تكنولوژی آموزشی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های…

موضوع پایاننامه مديريت و برنامه‌ريزی آموزشی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی – مديريت و برنامه‌ريزی آموزشی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه مديريت و برنامه‌ريزی آموزشی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر…

موضوع پایاننامه ارشد علوم تربیتی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و…