نمونه پایاننامه مدیریت

نمونه پایاننامه مدیریت نمونه پایاننامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا…

جزئیات

استخدام پشتیبان پژوهشی در غرب تهران

موسسه حکیم با سال‌ها تجربه در زمینه پژوهش‌های علمی، آماده جذب پشتیبانان حرفه‌ای جهت هماهنگی ما بین پژوهشگران دورکار و مخاطبان در زمینه مشاوره پروپوزال و همچنین مشاوره در آموزش انجام طرح‌های پژوهشی و پایاننامه در کلیه زمینه‌ها و رشته‌های دانشگاهی می‌باشد. شرایط همکاری با حکیم دارای رزومه کاری داشتن شناخت نسبت به امور پژوهشی…

جزئیات

نمونه پایاننامه طراحی کاربردی

نمونه پایاننامه طراحی کاربردی فصل اول: مقدمه ۷ ۱-۱ تاریخچهای به روشهای حل مسایل ارتعاش آزاد ورقها ۸ ۱-۲ روش المان محدود سلسله مراتبی ۲۱ ۱-۲-۱ مقدمه ۲۱ ۱-۲-۲ روشهای المان محدود ۲۲ ۱-۲-۳ مروری بر کارهای آموزش انجام گرفته در زمینه روش المان محدود سلسله مراتبی ۲۳ ۱-۲-۴ ویژگی‌های روش المان محدود سلسله مراتبی…

جزئیات

نمونه پایاننامه ساخت و تولید

نمونه پایاننامه ساخت و تولید چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳ ۱-۲- فصل بندی مطالب……………………………………………………………………………………………………………………۴ ۱-۳- نحوه تشكيل تنش هاي پسماند………………………………………………………………………………………………..۵ ۱-۳-۱- تشريح تنش پسماند در جوش……………………………………………………………………………………………………..۶ ۱-۳-۲- روش هاي بهبود استحكام خستگي…………………………………………………………………………………………….۹ ۱-۴- روش هاي تنش زدايي و طبقه بندي آنها……………………………………………………………………………..۱۰ ۱-۴-۱- تنش زدایی طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۲ ۱-۴-۲- تنش زدایی حرارتی………………………………………………………………………………………………………………….۱۲ ۱-۴-۳- تنش زدایی…

جزئیات

نمونه پایاننامه تبدیل انرژی

نمونه پایاننامه تبدیل انرژی فصل اول: مقدمه ۱.۱ مقدمه ۲ ۲.۱ مروري بر کارهاي گذشته ۴ ۳.۱ اهداف پايان¬نامه ۱۵ فصل دوم: روش مربعات ديفرانسيل و روش مربعات ديفرانسيل تکه¬اي ۱.۲- مقدمه ۱۷ ۲.۲- انتگرال¬گيري مربعي ۱۸ ۳.۲- مربعات ديفرانسيلي ۱۹ ۴.۲- محاسبه¬ي ضرايب وزني مشتق مرتبه¬ي اول ۱۹ ۱.۴.۲- تقريب بلمن ۱۹ ۱.۱.۴.۲- تقريب…

جزئیات

نمونه پایاننامه مهندسی مکانیک

نمونه پایاننامه مهندسی مکانیک نمونه پایاننامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند…

جزئیات

نمونه پایاننامه هوش مصنوعی

نمونه پایاننامه هوش مصنوعی فصل اول مقدمه ۱-۱- مقدمه ۱ ۱-۲- تاریخچه BCI 4 ۱-۳- کاربردهای BCI 7 ۱-۴- تعریف مساله ۷ ۱-۵ – ساختار پایاننامه ۷ فصل دوم سیگنالهای مغزی ۲-۱- مقدمه ۹ ۲-۲- کشف سیگنالهای مغزی ۱۰ ۲-۳- ثبت سیگنالهای مغزی ۱۱ ۲-۴- پیش پردازشها روی سیگنالهای مغزی ۱۲ فصل سوم مروری بر…

جزئیات

نمونه پایاننامه نرم افزار

نمونه پایاننامه نرم افزار   چکيده ۹ ۱- مقدمه ۱۰ ۱-۱- شبكه هاي حسگر بي سيم ۱۰ ۱-۱-۱- مسائل مطرح در شبکه هاي حسگر بي سيم ۱۳ ۱-۱-۲- پوشش محيط در شبكه هاي حسگر بي سيم ۱۵ ۱-۱-۳- خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم ۱۶ ۱-۱-۴- تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر…

جزئیات

نمونه پایاننامه مهندسی کامپیوتر

نمونه پایاننامه مهندسی کامپیوتر نمونه پایاننامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند…

جزئیات