نگارش پایاننامه

پس از فراهم شدن مواد اولیه پایاننامه یا رساله، نگارش آن شروع می شود. نویسنده پایاننامه و رساله، همانند طباخ ماهر یا خیاط زبر دست که از مواد اولیه غذای مطلوب و مطبوع و یا لباس زیبا و خوش ریخت تهیه می کند، باید از مواد اولیه ای که فراهم کرده است با ظرافت و…

جزئیات

انواع پایاننامه ها

از مشکل ترین مباحث در نگارش انواع پایاننامه ها و رساله های دانشگاهی انتخاب روش تحقیق است. اشکال بیشتر در این زمینه از آنجا ناشی می شود که اتفاق نظر در این زمینه در بین صاحب نظران زیاد نیست. تغییراتی هم که به کار می برند گاه بسیار متفاوت است و دانشجو را سر در…

جزئیات

ویژگی های پایاننامه و رساله

ویژگی های پایاننامه و رساله از ویژگی های پایاننامه و رساله این است که زیر نظر استادان راهنما و مشاور تکمیل می شود و به پایان می رسد. در واقع می توان گفت که این کار یک کار جمعی و گروهی است. پایاننامه یا رساله غیر از گزارش های فصلی و موسمی است که توسط…

جزئیات

اصول تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد

اصول تهیه پایاننامه مسئله یابی و نه مسئله سازی: اساس هر تحقیق بر مسئله و یا مسائلی است که وجود دارد و یا ممکن است به وجود بیاید و یا روح کنجکاو انسان به دنبال یافتن راه حل های بهتر و کار آمدتر برای پیشرفت های مادی و معنوی در زندگی است. مسئله از نگاه…

جزئیات
نگارش پایان نامه

نگارش پایان نامه

نگارش پایان نامه نگارش پایان نامه بیانی است توسعه یافته از یک تحقیق و به بیانی دیگر گزارش یک کار پژوهشی است که توسط یک یا چند پژوهشگر آموزش انجام می شود. در نگارش پایان نامه اغلب یک دانشجو به همراه یک و یا چند استاد راهنما به آموزش انجام تحقیق می پردازد. در این…

جزئیات

پروپوزال ارشد و دکتری

پس از تکمیل پروپوزال ارشد و دکتری و قبل از تسلیم آن به یک سازمان، بهتر است آن را مرور و میزان مطلوبیت آن را بررسی نمایید. محورهایی که در ادامه آمده است، برای این منظور طراحی شده اند. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تمامی محورهای مورد بحث در…

جزئیات

طرح مسئله پایان نامه

طرح مسئله پایان نامه پس از تعیین موضوع و محدود کردن چارچوب آن، مرحله­ ی اساسی و مهمی که در پیش داریم همانا تعیین مسئله قابل بحث است. طرح مسئله باید طوری باشد که بتوان آن موضوع را در چارچوب تعیین شده و نیز در طی زمان داده شده بررسی کرد. تفاوت چشمگیری وجود دارد…

جزئیات

انتخاب موضوع پژوهش

انتخاب موضوع پژوهش بهتر است موضوع پژوهش در ارتباط با مسائل و مشکلات موجود در حوزه های معرفتی باشد. آن ها که به این امر اعتقاد ندارند یا ارزش دانشجو را نمی دانند یا به حساب نمی اورند یا به حل مسائل و مشکلات موجود در فضای موضوعات خاص، آشنایی، توجه و علاقه ندارند و…

جزئیات

مراحل مهم برای آموزش انجام تحقیقات علمی

آموزش انجام تحقیقات علمی شامل یک دسته کارهای متفاوت است و متناسب با بخش­های کار به مراحل متفاوتی تقسیم می­گردد. در ادامه، چگونگی این تقسیم ­بندی­ها به صورت واژه­ های کلیدی آورده می­شود با این توضیح که این بخش­ ها بیشتر نمایانگر تمایز مراحل تحلیلی کار هستند که در عمل تا حدی بر هم منطبق…

جزئیات

ویژگیهای پژوهش

ویژگیهای پژوهش هر پژوهشی از محتوی، ساختار درون متنی و ساختار برون متنی تشکیل شده است که در زیر به شرح این سه بخش می پردازیم: محتوی ساختار درون متنی ساختار برون متنی محتوی محتوی یا هسته ی اصلی پژوهش باید دارای معیارهای معینی باشد. این معیارها عبارتند از: تحلیل خلاقیت و ابتکار نگرش چندبعدی…

جزئیات