فرم پروپوزال دانشگاه

فرم پروپوزال دانشگاه در مقطع ارشد و دکتری فرم پروپوزال دانشگاه به منظور ارائه نکات مهم و کلیدی جهت آموزش انجام پایاننامه و به بیانی دقیق تر فرم پیشنهاد پژوهش جهت تعیین مسیر آموزش انجام پایاننامه است. یکی از مشکلاتی که اغلب دانشجویان با آن مواجه هستند نحوه تکمیل این فرم به شیوه ای صحیح…

جزئیات

شیوه نامه نگارش پایاننامه

شیوه نامه نگارش پایاننامه مقطع ارشد و دکتری دانشگاه های مختلف کشور به منظور نگارش پایاننامه هر یک شیوه نامه ی مختلف خود را دارند. این شیوه نامه نگارش پایاننامه هر چند در جزئیاتی مانند بخش های پایاننامه ، نحوه مرجع دهی و … دارای تفاوت هایی هستند اما کلیات همگی آنها یکسان است. با…

جزئیات

موضوع پایاننامه میکروبیولوژی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه میکروبیولوژی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه…

جزئیات

موضوع پایاننامه ارشد میکروبیولوژی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی – زیست شناسی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه ارشد میکروبیولوژی که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه…

جزئیات

موضوع پایاننامه شیمی آلی کارشناسی ارشد

موضوع پایاننامه شیمی آلی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه شیمی آلی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های…

جزئیات

موضوع پایاننامه اقتصاد بانکداری اسلامی

موضوع پایاننامه بانکداری اسلامی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه بانکداری اسلامی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های…

جزئیات

موضوع پایاننامه ارشد اقتصادسنجی

موضوع پایاننامه کارشناسی ارشد اقتصادسنجی در این بخش فهرست موضوع پایاننامه اقتصادسنجی مقطع کارشناسی ارشد که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. این فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و اساتید دانشگاه های…

جزئیات

مشاوره آموزش انجام پروپوزال و پایان نامه صنایع غذایی

مشاوره آموزش انجام پروپوزال و پایان نامه صنایع غذایی آموزش انجام پایان نامه صنایع غذایی ، نوشتن پروپوزال صنایع غذایی و چاپ مقاله از جمله خدماتی است که موسسه حکیم به مشتریان گرامی ارائه خواهد داد. تعریف رشته علوم و صنایع غذایی این رشته در گذشته با نام مهندسی کشاورزی – صنایع فرآورده های کشاورزی در دانشگاههای کشور…

جزئیات

مشاوره آموزش انجام پروپوزال تربیت بدنی

مشاوره آموزش انجام پایان نامه و پروپوزال تربیت بدنی و علوم ورزشی آموزش انجام پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی، نوشتن پروپوزال تربیت بدنی و علوم ورزشی و چاپ مقاله از جمله خدماتی است که موسسه حکیم به مشتریان گرامی ارائه خواهد داد. (تعریف رشته مورد نظر) تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از شاخه های…

جزئیات