نمونه پایاننامه ادبیات عرب

نمونه پایاننامه ادبیات عرب نمونه پایاننامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند…

جزئیات

نمونه پایاننامه ادبیات عربی-دعای کمیل

نمونه پایاننامه ادبیات عربی-دعای کمیل البنيات الأسلوبية في دعاء كميل بن زياد الفهرست الملخص د المقدمة ۱ مختصر حول تاريخ الدعاء ۲ الفصل الأول : الكليات والمفاهيم ۱-۱-الكليات ۴ ۱-۲-المفاهيم : ۷ ۱-۲-۱-اللغة ۷ ۱-۲-۲-الدلالة ۸ ۱-۲-۳-الأسلوبية ۱۲ الفصل الثاني : الدلالة الصوتية في الدعاء ۲-۱-القسم الاول:النظام اللغوی ۱۷ ۲-۱-۱-المستوي الصوتي الفونولوجي: ۲۱ ۲-۱-۲-دلالة اللفظ…

جزئیات
نمونه پروژه

نمونه پایان نامه

نمونه پایان نامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروژه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس…

جزئیات

نمونه پایاننامه برق (مخابرات)

نمونه پایاننامه برق (مخابرات) بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موج‌بر شکافدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع فصل۱. مقدمه ۲ فصل۲. تئوری آنتن و آرایه ها ۶ ۲-۱. پارامترهای مهم آنتن ۷ ۲-۱-۱. پهنای باند فرکانسی ۷ ۲-۱-۲. الگوی تشعشعی ۸ ۲-۱-۳. جهت دهندگی ، بهره و پلاریزاسیون ۹ ۲-۲. آنتن های…

جزئیات

نمونه پایاننامه مخاربرات

نمونه پایاننامه مخاربرات طراحي و بررسي روش هاي تخمين کانال MIMO-OFDM با استفاده از سيگنال هاي آموزشي در سيستم هاي مخابراتي فهرست مطالب فصل ۱- سیستم های چند آنتنی ۱ ۱-۱- مقدمه ۲ ۱-۱-۱- بهره ی آرایه ای ۴ ۱-۱-۲- بهره ی دایورسیتی فضایی ۴ ۱-۱-۳- بهره ی تسهیم فضایی ۶ ۱-۱-۴- کاهش تداخل ۶…

جزئیات

نمونه پایاننامه برق

نمونه پایاننامه برق بررسی روش های حذف سیگنال های تداخلی در کانال مراقبت در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T فهرست مطالب   فصل اول: مقدمه¬ای بر رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T ………………….. 1 ۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۱ ۱-۲- بررسی رادار پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T …………………………….. 3 ۱-۳- ساختار پایان¬نامه ………………………………………………………………………………. ۵ فصل…

جزئیات

نمونه پایاننامه برق- مخابرات

نمونه پایاننامه برق- مخابرات طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد فهرست مطالب فهرست شكل‌ها ت‌ فهرست علايم و نشانه‌ها خ‌ فصل۱- مقدمه ۱ ۱-۱- پیشگفتار ۱ ۱-۲- تاریخچه ۴ ۱-۳- انواع SAR 5 ۱-۳-۱- Strip-Map SAR 5 ۱-۳-۲- Spot SAR 5 ۱-۳-۳- Scan SAR 8 ۱-۴- مروری بر کارهای آموزش انجام…

جزئیات

نمونه پایاننامه (برق) بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده

نمونه پایاننامه (برق) طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس فهرست مطالب فصل اول-مقدمه ۱ فصل دوم-سطوح انتخابگر فرکانس ۴ ۲-۱ معرفي سطوح انتخابگر فركانس ۵ ۲-۱-۱ چگونگی کنترل پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس ۶ ۲-۱-۱-۱ شکل سطوح انتخابگر فرکانس ۶ ۲-۱-۱-۲ ضریب هدایت اجزاء ۷ ۲-۱-۱-۳ زیر لایه…

جزئیات

نمونه پایاننامه- برق ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی

نمونه پایاننامه- برق طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق فهرست مطالب ۹ پيشگفتار ۱۰ فصل اول ۱۱ فصل اول: مقدمه اي بر AVR ۱۲          ۱-۱ميكرو كنترل هاي TINY AVR ۱۸          ۱-۲ ميكرو كنترلرهاي AT90S ۲۲           ۱-۳ ميكروكنترلر هاي MEGAAVR ۲۸            ۱-۴ خصوصيات داخلي MEGA 32 ۴۸ فصل دوم…

جزئیات

نمونه پایاننامه الکترونیک

نمونه پایاننامه الکترونیک ساخت سنسور رطوبت با استفاده از نانو لوله هاي کربني فهرست مطالب فصل ۱ مقدمه ۱ ۱-۱- واحدهاي اندازه گيري رطوبت ۲ ۱-۲- ارتباط بين واحدهاي مختلف ۳ فصل ۲ انواع سنسورهاي رطوبت ۶ ۲-۱- مکانيزم هاي مختلف شناسايي رطوبت ۶ ۲-۱-۱- نم سنج دمايي ۷ ۲-۱-۲- سنسور نقطه شبنم LiCl 8…

جزئیات