نمونه پایاننامه زبان و ادبیات فارسی

نمونه پایاننامه زبان و ادبیات فارسی چكیده ۱ مقدمه ۲ نگاهی به مذهب اصالت زن ۴ نگاهی به تاریخ ۶ زن در اذهان فرانسوی و انگلیسی ۹ زن در اذهان آمریكایی ۹ زن در آرای یهودیت و مسیحیت ۱۰ زن در آرای اسلامی ۱۲ ظهور زن پس از یك دوره ی تاریخی سخت ۱۳ جنس…

جزئیات

نمونه پایاننامه زبان شناسی

نمونه پایاننامه زبان شناسی فصل اول : مقدمه ۱-۱- طرح موضوع تحقیق ۲ ۱-۲-اهميت و ضرورت تحقيق ۴ ۱-۳-هدف تحقيق ۵ ۱-۴- روش تحقیق ۵ ۱-۵-سؤالات تحقيق ۶ فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۲-۱- مقدمه ۸ ۲-۲- نظریه ادب ۸ ۲-۳ نظریه کنش‌های گفتاری ۱۲ ۲-۴ جفت‌های مجاور ۱۴ ۲-۵- تاثیر عوامل اجتماعی فرهنگی بر…

جزئیات

نمونه پایاننامه ادبیات مقاومت

نمونه پایاننامه ادبیات مقاومت فصل اوّل- کلیّات طرح تحقیق ۱-۱- مقدّمه ۲ ۱-۲- بیان مسأله ۳ ۱-۳- اهداف تحقیق ۳ ۱-۴- ضرورت آموزش انجام تحقیق ۴ ۱-۵- پرسشها ی تحقیق ۴ ۲-۵- تعریف مفاهیم مطرح شده در پرسشها یا فرضیه های تحقیق ۴ ۱-۶- کلید واژگان طرح تحقیق و معادل لاتین آن ۵ ۱-۷- پیشینۀ…

جزئیات

نمونه پایاننامه ادبیات فارسی

نمونه پایاننامه ادبیات فارسی نمونه پایاننامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند…

جزئیات

نمونه پایاننامه ادبیات کودک و نوجوان

نمونه پایاننامه ادبیات کودک و نوجوان فهرست مطالب فصل اول:‌کلیات ۱ ۱-۱- مقدمه ۲ ۱-۲- بیان مسئله ۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۵ ۱-۴- هدف‌های پژوهش ۶ ۱-۵- اصطلاح‌ها و عبارت‌های مفهومی ۶ ۱-۵-۱- داستانی‌تصویری ۶ ۱-۵-۲- بینامتنیت ۷ ۱-۵-۳- تمرکزگرایی و تمرکززدایی ۷ ۱-۵-۴- توانمندسازی ۷ ۱-۶- پرسش‌های پژوهش ۸ فصل دوم: پیشینه‌ی…

جزئیات

نمونه پایاننامه ادبیات تطبیقی

نمونه پایاننامه ادبیات تطبیقی فهرست مطالب فصل اول اطلاعات مربوط به طرح تحقیق ۲ ۱-۱- موضوع ۲ ۱-۲- مقدمه ۲ ۱-۳- بیان مسئله ۲ ۱-۴- هدف تحقیق ۲ ۱-۵- ضرورت آموزش انجام تحقیق ۲ ۱-۶- استفاده‌ كنندگان از نتایج تحقیق ۳ ۱-۷- سوالها یا فرضیه‌های تحقیق ۳ ۱-۸- تعریف مفاهیم مطرح شده در سوالها و…

جزئیات

بررسی زیبایی شناسی خطبه های طاووس، أشباح و قاصعه

بررسی زیبایی شناسی خطبه های طاووس، أشباح و قاصعه فهرست مطالب درآمد ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- بيان مسأله ۱-۲-پیشینه پژوهش ۱-۳-حدود پژوهش ۱-۴-سوالات پژوهش ۱-۵- فرضیات پژوهش ۱-۶-اهداف پژوهش ۱-۷-خلاصه مراحل پژوهش فصل دوم ـ تعاريف و نظريه¬هاي زيباشناسي ۲-۱-زيباشناسي ۲-۲- تقسيم¬بندي زيباشناسي ۲-۳-عناصرزيباشناسي ادبي ۲- ۳-۱- لفظ ۲- ۳-۲-معنا ۲- ۳-۳-عاطفه ۲-…

جزئیات

نقد و بررسي و ترجمة كتاب «المقامه»

نقد و بررسي و ترجمة كتاب «المقامه» نوشتة: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی فهرست مطالب مقدمه ۱ ضرورت آموزش انجام تحقيق ۲ سابقه و پيشينة موضوع ۲ تعريف مسأله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق ۲ فرضيه‌هاي تحقيق ۳ اهداف تحقيق ۳ بيان روش تحقيق ۳ بخش اول: كليات ۵ ۱- زندگي…

جزئیات

بررسی و پ‍‍‍ژوهشي در اشعار وطني عبدالله بردوني

بررسی و پ‍‍‍ژوهشي دراشعار وطني عبدالله بردوني فهرست مطالب مقدمه ۱ سؤال‌های اصلی تحقیق ۲ فرضیه‌ها ۲ ضرورت آموزش انجام تحقیق و اهداف ۳ سابقه و پیشینة تحقیق ۳ روش کار و منابع تحقیق ۳ فصل اول: بررسی اوضاع سياسي اجتماعي عصر عبدالله بردوني ۵ ۱- اوضاع سياسی واجتماعی عصر شعر ۶ ۱-۱.اوضاع یمن قبل…

جزئیات

نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان

نقد صورت ومعنی در شعر ابراهیم طوقان فهرست مطالب چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۲ کلیات تحقیق۵ الف) تعریف موضوع ………………………………………………………………………………… ۵ ب ) تاریخچه ………………………………………………………………………………………… ۵ ج ) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………… ۶ د ) اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………… ۶ ه ) کاربرد نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………… ۶ و) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… ۶ فصل اول:…

جزئیات