نمونه پایاننامه محیط زیست

نمونه پایاننامه محیط زیست پيش‌گفتار آب منشأ حیات است و زندگی بدون آن براي موجودات زنده امکان‌پذیر نمی‌باشد. نیاز انسان به آب، موضوعی کاملاً روشن و واضح می‌باشد که از قدیم مورد توجه انسانها بوده است. آبها مستقیم و غیرمستقیم، توسط فعالیتهاي حیاتی انسان در معرض شدیدترین آلودگی‌ها قرار دارند. آلودگی عبارت است از وارد…

جزئیات

نمونه پایاننامه عمران آب

نمونه پایاننامه عمران آب فصل اول ۱ کليات طرح ۱ ۱-۱- بیان مساله ۲ ۱-۲-اهداف تحقیق ۳ ۱-۳-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش آن ۴ ۱-۴- سوالات و فرضیه‌های تحقیق ۵ ۱-۵- قلمرو تحقیق ۶ فصل دوم ۱۰ مطالعات نظری ۱۰ مقدمه ۱۱ ۲-۱- پیشینه انواع شاخصهای آب ۱۲ ۲-۲ پیشینه شاخص فقر آبی ۱۴ ۲-۳-…

جزئیات

نمونه پایاننامه سازه های هیدرولیکی

نمونه پایاننامه سازه های هیدرولیکی چکیده ۱ مقدمه ۳ ۱-۱ بیان مسئله ۴ ۱-۲ ضرورت آموزش انجام تحقیق ۶ ۱-۳ ساختار تحقیق ۷۱-۴ مروری براصطلاحات کاربردی ۷ مقدمه فصل دوم ۱۱ ۲-۱ تحقیقات گروه مهندسی هیدرولیک ارتش آمریکا (UPDATED 2011)-حوضچه آرامش ۱۱ ۲-۳ تحقیقات گروه مهندسی هیدرولیک ارتش آمریکا (UPDATED 2011)-پرش هیدرولیکی ۲۱ ۲-۴ تحقیقات…

جزئیات

نمونه پایاننامه سازه

نمونه پایاننامه سازه فصل اول ۱ (کلیات و پیشینه پژوهش) ۱ ۱-۱ مقدمه ۲ ۱-۲ ادبیات تحقیق ۸ ۱-۲-۱ مبانی لرزه شناسی ۸ ۱-۲-۲ تاریخچه ی زمانی زلزله ۱۴ ۱-۲-۳ هموار کردن طیف پاسخ ناشی از رکوردهای مختلف ۱۷ ۱-۲-۴ طیف طرح مقیاس شده ۱۸ ۱-۲-۵ ضوابط آیین نامه ای ۱۸ ۱-۳ بهینه سازی ۲۰…

جزئیات

نمونه پایاننامه زلزله

نمونه پایاننامه زلزله چكيده: استان ايلام داراي ۴۴۸ هزار نفر جمعيت و با وسعتي معادل ۱۹ هزار کيلومترمربع و داراي ۴۲۵ کيلومتر مرز مشترک با کشور عراق و منابع ذخيره نفت و گاز و توسعه نقاط شهري آن در چند سال اخير و وجود سدهاي سيمره، سازبن، چناره و ايلام و … از سوي ديگر…

جزئیات

نمونه پایاننامه راه و ترابری

نمونه پایاننامه راه و ترابری فهرست عنوان ها فصل اول: کلیات و تعریف مسئله ۱-۱- مقدمه ۲ ۱-۲- بیان مسئله ۲ ۱-۳- فرضیه ۴ ۱-۴- اهداف تحقیق ۴ ۱-۵- ساختار پایاننامه ۴ فصل دوم: مروری بر ادبیات گذشته موضوع ۲-۱- تاریخچه قیر و اصلاح آن ۷ ۲-۲- منابع قیر ۸ ۲-۲-۱- قیرهای طبیعی ۸ ۲-۲-۲-…

جزئیات

نمونه پایاننامه مهندسی عمران

نمونه پایاننامه مهندسی عمران نمونه پایاننامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند…

جزئیات

نمونه پایاننامه خاک و پی

نمونه پایاننامه خاک و پی فصل اول: كليات ۱ ۱-۱- مقدمه ۲ ۱-۲- موقعیت نیروگاه کازرون ۳ ۱-۳- زمین شناسی منطقه ۳ ۱-۴- مطالعات ژئوتکنیک ۵ ۱-۵-ضرورت آموزش انجام پژوهش ۸ ۱-۶- اهداف پژوهش ۸ ۱-۷- ساختار پايان‌نامه ۹ فصل دوم: پژوهش‏های آموزش انجام شده ۱۰ ۲-۱- مقدمه ۱۱ ۲-۲- انواع گسیختگی خاک زیر پی…

جزئیات

نمونه پایاننامه مهندسی برق

نمونه پایاننامه مهندسی برق نمونه پایاننامه موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند…

جزئیات

نمونه پایاننامه مکاترونیک

نمونه پایاننامه مکاترونیک فصل اول (مقدمه) ۱-۱- پیش زمینه ۲ ۱-۲- بیان مساله ۴ ۱-۳- ساختار پایاننامه ۱۰ فصل دوم (پیشینه پژوهشی مرتبط) ۲-۱-مقدمه ۱۱ ۲-۲-تعریف سیستم حمل و نقل هوشمند ۱۲ ۲-۲-۱-زیرساخت های ITS 13 ۲-۲-۲-مهمترین اهداف و عملکردها از پیاده سازی ITS 14 ۲-۲-۳-طبقه بندی انواع خدمات ITS 15 ۲-۲-۴-تاثیرات بالقوه سیستم فناوری…

جزئیات